Pojmy používane pri kamerách.

 

AES

automatická elektronická uzávierka dynamicky mení rýchlosť vyčítania obrazu zo snímača kamery v závislosti od osvetlenia scény. Ak je scéna tmavá, rýchlosť sa spomaľuje a naopak.

AGC

automatické nastavenie zosilnenia, je to elektronický obvod udržujúci konštantnú úroveň vstupného signálu, pri nízkej úrovni osvetlenia automaticky zväčšuje zosilnenie, väčšinou však na úkor odstupu signál/šum

AI (AUTOIRIS)

spôsob riadenia automatickej clony objektívu, clona je riadená videosignálom z kamery (objektív obsahuje elektroniku, ktorá prevádza videosignál na jednosmerné napätie)

AV Out

zvukový a obrazový výstup

AWB

automatické vyrovnanie bielej, funkcia kamery umožňujúca reguláciu pomeru farebnýcg zložiek videosignálu nastaviť farebne vyvážený obraz pri zmenách farebného odtieňa osvetlenia scény

BLC

kompenzácia vplyvu protisvetla, eleminácia silného zdroja svetla tak, aby boli viditeľné aj ostatné (tmavé) časti obrazu

BNC

konektor s bajonetovým zaistením pre koaxiálne káble

CCD

polovodičový snímací prvok citlivý na svetlo používaný na snímanie obrazu z väčšiny kamier, snímač obsahuje elementy, tzv. pixely(obrazové body), od ktorých počtu závisí rozlišovacia schopnosť kamery

C-mount (C závit)

normalizovaná vzdialenosť snímacieho prvku od ohniskovej roviny objektívu (17,526 mm), u kamery s C závitom možno použiť iba objektív s C závitom

CS-mount (CS závit)

normalizovaná vzdialenosť snímacieho prvku od ohniskovej roviny objektívu (12,5 mm), u kamery so závitom CS je možné použiť objektív so závitom CS aj so závitom C pomocou redukčného krúžku CS

CCTV

uzavretý televízny okruh (priemyslová televízia, bezpečnostný kamerový systém)

CIF

označenie pre rozlíšenie 352 x 288 obrazových bodov pre normu PAL

CINCH

označenie pre konektor používaný pre prenos zvuku alebo videa, označovaný aj ako RCA

CMOS

technológia výroby napr. snímacích senzorov kamier, cenovo dostupnejšie, ale zatiaľ nie tak kvalitné ako CCD

DD (DC) clona

spôsob riadenia clony objektívu jednosmerným napätím z kamery, elektronické obvody sú umiestnené v kamere na rozdiel od systému AI, kde je elektronika súčsťou objektívu

DDNS

služba umožňujúca vytvoriť menovitý alias k dynamickej IP adrese, väčšina IP kamier umožňuje DDNS využívať priamo, stačí to jeden krát nastaviť a potom kamera sama udržuje informáciu o svojej aktuálnej IP adrese na dynDNS službe, užívateľ potom získa IP adresu svojej príslušnej kamery pomocou zadania mena, napr. moja kamera.dyndns.org

DSP

digitálne spracovanie videosignálu v kamere – analógový signál zo snímača je prevedený do digitálnej formy, spracovaný a prevedený späť do analógovej formy

Dual streaming

vlastnosť, kedy napr. IP kamera súčasne produkuje dve nezávislé dátové toky (stream), príklad využitia – jeden stream s maximálnym počtom snímkov za sekundu a vo vysokom rozlíšení sleduje operátor na monitore a druhý stream s nižším rozlíšením a napríklad 3 obrázky za sekundu idú do záznamu

EX-VIEW

označenie CCD senzora od firmy SONY, vyznačuje sa vyššou citlivosťou než senzor SUPER HD od rovnakého výrobcu a to predovšetkým v IR spektre

F (clonové číslo)

je definované ako pomer ohniskovej vzdialenosti a priemeru vstupného otvoru objektívu, ide teda o sveteľnosť objektívu alebo index zoslabenia svetelného toku po priechode objektívom, v ideálnom prípade je F=1, obvykle je 1,2 až 1,4 a niekedy aj viac (predovšetkým u objektívov ZOOM a miniobjektívy doskovej kamery)

FTP

označenie krútený kábel tienený hliníkovou fóliou

GWAN

miestna gigabitová počítačová sieť, označuje maximálnu prenosovú rýchlosť 1000 Mbit

H.264

typ kompresného algoritmu, ktorý neprenáša zakaždým kompletný obrázok, ale prenesie jeden kompletný obrázok a ďalej prenáša iba informácie o zmenách v tomto obrázku, výrazne sa tým znižuje dátový tokHĺbka ostrosti

oblasť prijateľnej ostrosti obrazu, čím menšie je nastavené clonové číslo objektívu, tým menšia je hĺbka ostrosti

IP56

stupeň ochrany elektrického zariadenia proti prachu a vode udávaný dvojmiestnym číslom, prvá číslica označuje ochranu proti prachu v rozsahu 0-6, druhá číslica odolnosť proti vode v rozsahu 0-8

IP (Internet protokol)

internetový komunikačný protokol prenosu dát

IP adresa

jednoznačná identifikácia konkrétneho zariadenia (napríklad IP kamery) v rámci počítačovej siete, všetky dáta z/na dané zariadenie cez počítačovú sieť posielané obsahujú IP adresu odosielateľa aj príjemcu

IR

infračervené zariadenie, v CCTV sa používa k prisvieteniu snímanej scény, na IR žiarenie sú citlivé predovšetkým čiernobiele kamery

Koaxiálny kábel

kábel používaný na prenos videosignálu v CCTV je to 75 ohm, signálový vodič je umiestnený v dielektriku s vonkajším tienením, televízny signál je možné pomocou tohto kábla bezpečne šíriť do vzdialenosti 100 m

Kompozitný videosignál

televízny signál s úplnou obrazovou informáciou a synchronizačnou zmesou

LAN

miestna počítačová sieť

LUX

jednotka osvetlenia definovaná ako veľkosť svetelného toku dopadajúceho na príslušnú plochu, napr. večerná ulica 1-20 lux, kancelária 200 – 400 lux, slnečný deň 100.000 lux

MIC IN

mikrofóny vstup

MJPEG

typ kompresného algoritmu, ktorý neprenáša zakaždým kompletný obrázok, ale prenesie jeden kompletný obrázok a ďalej prenáša iba informácie o zmenách v tomto obrázku, výrazne sa tým znižuje dátový tok

Multicasting (prenos na skupinovú adresu)

technológia u sieťových zariadení, ktorá umožňuje súčasné pripojenie viacero užívateľov k jednému zdroju signálu

Ohnisková vzdialenosť

vzdialenosť medzi ohniskom čočky a snímacím senzorom, určuje záberový uhol, obecne platí, že čím väčšia ohnisková vzdialenosť, tým menší záberový uhol

PAL

Európsky štandart pre kódovanie farebného televízneho signálu, je definovaný na 625 riadkoch pri frekvencii 50 Hz

POE

napájanie po Ethernete, technológia umožňujúca napájať zariadenia v sieti (napríklad IP kameru) to tom istom kábli, po ktorom sú posielané dáta, zariadenie na napájacej strane sa nazýva injektor a na strane napájaného koncového zariadenia je tzv. splitter. Pokiaľ injektor neidentifikuje na druhej strane splitter, tak nepripojí napájacie napätie, čím je zamedzené prípadnému zničeniu zariadenia, ktoré POE podporuje

Prepozície

dopredu definované pozície pohyblivých (otáčacích) kamier, určuje horizontálnu a vertikálnu pozíciu kamery a zmenu ohniskovej vzdialenosti zoom objektívov

PTZ (PAN, TILT, ZOOM)

systém umožňujúci diaľkové ovládanie horizontálnej a vertikálnej pozície kamery a ovládanie objektívu zoom

RJ-45

označenie konektora pre pripojenie zariadenia do sietí LAN, WAN

RS-232

štandard definujúci sériovú komunikáciu pre prenos dát medzi elektronickými prístrojmi

RS-485

štandard definujúci sériovú komunikáciu pre prenos dát medzi elektronickými prístrojmi pre priemyslové použitie (napríklad vzdialené ovládanie prepozícii kamier)

SFTP

označenie pre krútený kábel tienený hliníkovou fóliou a následne ešte opletením

SN/S

počet snímkov za sekundu

Super HAD CCD

označenie CCD senzora kamery od firmy SONY s integrovanou optikou pre každý aktívny pixel snímača (eliminujú sa tak hluché miesta na snímači, čím sa zvýši citlivosť snímača)

TCP

presne definovaný počítačový komunikačný protokol, spoľahlivá transportná služba doručí adresátovi všetky dáta bez straty a v správnom poradí, vytvára duplexné spojenie, t.j. obojsmerný prenos dát

TCP/IP

protokolová architektúra definovaná sadou protokolov pre komunikáciu v počítačovej sieti, komunikačný protokol je množina pravidiel, ktorá určuje syntax a význam jednotlivých správ pri komunikácii

UTP

označenie pre netienený krútený kábel

Uhol záberu

určuje šírku záberu sledovanej scény, závisí na ohniskovej vzdialenosti, veľkosti snímača kamery a typu objektívu

Variofokal

typ objektívu, ktorý umožňuje ručné nastavenie záberového uhla (manuálny zoom) v rozsahu podľa konkrétneho typu

VOut (video output)

obrazový výstup

WAN

rozľahlá dátová komunikačná sieť, ktorá pokrýva geograficky rozľahlé územie a využíva spojenie verejných poskytovateľov prenosových služieb

WLAN

bezdrôtová počítačová sieť podľa štandardu 802.11b a 802.11g s prenosovou rýchlosťou do 54 Mbps

WLANB

bezdrôtová počítačová sieť podľa štandardu 802.11b s prenosovou rýchlosťou do 11 Mbps

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

Prehľad štandardov rozlíšenia

PAL

Plný Pal 720x576

4CIF 704x576

Polovica D1 720x288

CIF 352x288

VGA 640x480

QVGA 320x240